เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคโตขึ้นเกือบ 200 พันล้านดอลลาร์ปีนี้

เล่นเกมออนไลน์ pc ฟรี เกมออนไลน์ 2022 เกมจับคู่ เว็บเกมออนไลน์ เกมออนไลน์เล่นกับเพื่อน เกมทั้งหมด เล่นเกมฟรีไม่ต้องโหลด เล่นเกมฟรี pc เกมส์ออนไลน์เล่นกับเพื่อน เกมส์ออนไลน์ฟรี 2021 เว็ปเกมส์ออนไลน์  เกมส์จับคู่ เกมส์ออนไลน์ 2022

เกมส์ออนไลน์มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย มีมูลค่ารวมกัน 194 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 330 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เล่นเกมออนไลน์ pc ฟรีโดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 600-1,000 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030รายงานปีนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่หลายด้าน เช่น เกมส์ออนไลน์เล่นกับเพื่อนจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคมีจำนวน 460 ล้านคนเพิ่มขึ้น 100 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด และในจำนวนนี้ถ้าแบ่งกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะพบว่า เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงในเมืองจำนวน 18% ร

ายได้ปานกลางในเมืองที่เป็นคนอายุ 18-29 ปี จำนวน 11% และรายได้ปานกลางในเมืองที่เป็นคนอายุมากกว่า 30 ปี จำนวน 18% ขณะที่รายได้น้อยในเมืองมีจำนวน 12% และเป็นคนในชนบทหรือเมืองขนาดเล็ก 41%ในแง่สถิติการใช้บริการดิจิทัลในภูมิภาคเกมออนไลน์ 2022 จะพบว่าในปีนี้ด้านอีคอมเมิร์ซ มีอัตราการใช้ถึง 94% จากจำนวนผู้ใช้ดิจิทัลทั้งหมดในเมือง เกมส์ออนไลน์ฟรี 2021 โดยเพิ่มจากปีที่แล้วถึง 19% อันดับรองลงมาคือบริการส่งอาหารที่มีอัตราการใช้ 81% บริการการขนส่ง 71% บริการซื้อสินค้าของสดออนไลน์ 67% บริการการท่องเที่ยว 62%บริการวิดีโอออนดีมานด์ 61% และบริการเพลงออนดีมานด์ 52% ซึ่งหากทำการวิเคราะห์ จะพบว่า

เกมส์ออนไลน์

เกมออนไลน์เล่นกับเพื่อน

กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีรายได้สูงและคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางในเมืองจะมีอัตราการใช้บริการดิจิทัลที่สูงในทุกด้าน แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ในชนบทและเมืองขนาดเล็กจะเน้นบริการอีคอมเมิร์ซ 74% รองลงมาคือบริการส่งอาหาร 34% เว็บเกมออนไลน์ตามด้วยบริการการขนส่ง 23% ส่วนบริการอื่นๆเว็ปเกมส์ออนไลน์  ยังมีอัตราการใช้น้อยมากสำหรับในประเทศไทยมีอัตราการใช้บริการด้านอีคอมเมิร์ซอยู่ในอันดับสูงสุดคือ 95% รองลงมาคือบริการส่งอาหาร 78% ตามมาด้วยบริการซื้อสินค้าของสดออนไลน์ 63% บริการวิดีโอออนดีมานด์ 62% ส่วนบริการการท่องเที่ยว บริการเพลงออนดีมานด์ บริการการขนส่ง

บริการเกมส์ออนไลน์ อยู่ในช่วงระหว่าง 53%-56% ในด้านมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย พบว่า มีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ สูงขึ้นมาจากปีที่แล้ว17% จากเดิมที่มีมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 53 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เกมออนไลน์เล่นกับเพื่อนและจะอยู่ระหว่าง100-165 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030ทั้งนี้ หากแบ่งตามประเภทของบริการจะพบว่า เกมส์จับคู่ มูลค่าส่วนใหญ่เป็นบริการอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าสูงถึง 22 พันล้านดอลลาร์ บริการด้านอาหารและการขนส่ง 3 พันล้านดอลลาร์ บริการด้านการท่องเที่ยว 5 พันล้านดอลลาร์ และบริการด้านออนไลน์มีเดีย 5.1 พันล้านดอลลาร์

เกมส์ออนไลน์

เล่นเกมออนไลน์ pc ฟรี

โดยคาดว่าในปี 2025 บริการอีคอมเมิร์ซจะมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 32 พันล้านดอลลาร์ ส่วนบริการด้านอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9 พันล้านดอลลาร์ในรายงานยังระบุถึงมูลค่าบริการธุรกรรมการเงิน ซึ่งพบว่าเล่นเกมฟรีไม่ต้องโหลด ในภูมิภาคมีบริการการชำระเงินออนไลน์ในปีนี้ปริมาณสูงถึง 806 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14% และมีปริมาณการโอนเงิน 20 พันล้านดอลลาร์เกมส์ออนไลน์ 2022 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 19% ซึ่งในประเทศไทยมีปริมาณการชำระเงินออนไลน์ 113 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11% และมีปริมาณการโอนเงิน 2.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 32%

รายงานนี้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งตอนนั้นมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ที่เพียง 50 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น200พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่กลับปรากฏว่าอัตราการใช้บริการดิจิทัลโตเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้มากเกมส์ออนไลน์ pc จึงทำให้เป้าหมายของมูลค่าดังกล่าวมาเร็วขึ้นถึง 3 ปี และแนวโน้มต่างๆ ก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เล่นเกมฟรี pcบริการหลายๆ อย่างกำลังกลายเป็นออนไลน์ ที่ผู้คนเห็นเป็นเรื่องปกติและพร้อมที่จะเข้าไปใช้งานบริการต่างๆ เหล่านั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นวันนี้ใครยังคิดบริการแบบเดิมๆ ไม่มองว่าบริการดิจิทัลต้องมาก่อน ก็ยากที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากได้โดยปริยายเกมส์ออนไลน์

 

 

ขอบคุณเครดิตจาก  www.bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ